Kulturminnet Tjärdal

under Bromåla i C Slätthults rote