Kulturminnet Tjärdal

under C2 Bromåla i C Slätthults rote