Kulturminnet Kvarn

under Vashult i D Vashults rote

Lämning av en hjulkvarn