Torpet Gisleholm ( Shassa-Elins)

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende Elin Nilsdotter Torpet upphörde 1917