Riksantikvarieämbetets beskrivning av lämningen:

Källargrund , 6x5...">

Torpet Torpruin/Jordkällare

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning av lämningen:

Källargrund , 6x5 m (NNÖ-SSV), med intill 1,8 m h väggar av kallmurad sten. Ingång i SSV. Hör sannolikt till torpet , ca 75 m Ö härom . Bild från 2018 på Jordkällaren. Se nedan. Här finns i närheten, förutom jordkällaren, även en lämning som troligtvis är en torpruin. Detta är under utredning. Se bilder nedan från 2024 på såväl torpruin som jordkällare.