Kulturminnet Vällingahallen

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

Vällingahallen  - stor flat sten där skolbarnen från Spjutaretorps skola brukade äta sin matsäck.