Kulturminnet Tjärränna 2

under Godhult (utskift) i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna 11 meter lång och 2 meter bred. I den södra änden finns en uppmurad bröstning i kallmur och bredvid den en uppsamlingsgrop.