Torpet Liljehult

under C7 Verahult i C Slätthults rote

Skylt saknas. Första gången torpet Liljehult omnämns i husförhörslängderna är 1829 när Jöns Olofsson och Ingeborg Persdotter flyttar in så tydligen har det inte funnits något torp på platsen tidigare. Resterna av torpet är idag nästan utplånade och mycket svåra att upptäcka. Boende på torpet Liljehult. 1829-1873 Jöns Olsson. Backstugesittare. Född 21 jan 1804 i Örkened (L). Död 7 mars 1873 på Liljehult Verahult Härlunda (G). Skriven som dräng i Hallaboda Härlunda (G) vid giftemålet men är född i Örkened (L). Gift 1 dec 1828 med Ingeborg Persdotter. Född 8 feb 1806 på Bengtstorp Krampanäs Härlunda (G). Död 14 april 1868 på Liljehult Verahult Härlunda (G). Barn D: Maria Jönsdotter. Född 28 jan 1832 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). S: Per Jönsson. Född 18 sept 1834 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). D: Sissa Jönsdotter. Född 19 juli 1839 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). S: Olof Jönsson. Född 13 dec 1841 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). D: Bengta Jönsdotter. Född 15 juni 1845 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). Död 8 april 1846 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). S: Bengt Jönsson. Född 17 juli 1850 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G).