Torpet Liljehult

under Verahult i C Slätthults rote

Skylt saknas. Första gången torpet Liljehult omnämns i husförhörslängderna är 1829 när Jöns Olofsson och Ingeborg Persdotter flyttar in så tydligen har det inte funnits något torp på platsen tidigare. Resterna av torpet är idag nästan utplånade och mycket svåra att upptäcka. Boende på torpet Liljehult. 1829-1873 Jöns Olsson. Backstugesittare. Född 21 jan 1804 i Örkened (L). Död 7 mars 1873 på Liljehult Verahult Härlunda (G). Skriven som dräng i Hallaboda Härlunda (G) vid giftemålet men är född i Örkened (L). Gift 1 dec 1828 med Ingeborg Persdotter. Född 8 feb 1806 på Bengtstorp Krampanäs Härlunda (G). Död 14 april 1868 på Liljehult Verahult Härlunda (G). Barn D: Maria Jönsdotter. Född 28 jan 1832 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). Senare kallad "Halla-Jössens Maria. S: Per Jönsson. Född 18 sept 1834 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). D: Sissa Jönsdotter. Född 19 juli 1839 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). S: Olof Jönsson. Född 13 dec 1841 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). D: Bengta Jönsdotter. Född 15 juni 1845 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). Död 8 april 1846 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). S: Bengt Jönsson. Född 17 juli 1850 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G).   1873-1901 Höstens 1873 togs torpet över av torpare Håkan Jönsson med familj. De kom från "Smens" i Verahult. Det ser ut att döma av husf.l. att Håkan var i Danmark och arbetade mellan 1886 och 1891. När Håkan kom hem verkar det som att det gamla paret flyttade till Magnus Svensson i Verahult och att torpet upphörde och revs. Idag är resterna av torpet nästan omöjliga att upptäcka. Maria, dotter till den tidigare ägaren "Halla-Jössen" och henne två barn u.ä. bodde kvar till 1887 då hon flyttade till "Emilas" i Verahult som piga. Jönsson Håkan. Född 25 jan 1820 i Örkened (L). Död 19 sept 1902 Verahult Härlunda(G). Olsdotter Ingeborg. Född 15 maj 1831. Död 24 april 1907 Verahult Härlunda (G). Barn: S: Jönsson Olof Magnus. Född 23 aug 1855 i Virestad (G). Flyttade till Knoxhult som dräng 1876. Ingick äktenskap med Persson Anna Lovisa och bosatte sig i Tuna Kalmar län. S: Jönsson Johannes. Född 18 aug 1860 i Virestad (G). Flyttat till Danmark 1888. S: Jönsson Johan August. Född 12 jan 1864 i Virestad (G). Flyttat till Danmark 1888. S: Jönsson Peter. Född 4 juli 1867 på "Smens" Verahult Härlunda (G). Flyttat till Tuna Kalmar län 1888. D: Jönsdotter Elin. Född 25 dec på "Smens" Verahult Härlunda (G). Död 22 mars 1882 på Liljehult Verahult Härlunda (G). Inhyse:  Jönsdotter Maria. (Se ovan på tidigare boende). Bodde kvar som inhyse från 1873 till1887 då hon flyttade till "Emilas" i Verahult och sedan vidare  till Sannadal Allamåla Virestad där sonen Gustaf gift in sig med Karin Jönsdotter. Barn:  S: Bengtsson Gustaf. U.ä. ("Sockerpinna- Gustafen"). Född 5 aug 1863 på Liljehult Verahult Härlunda(G). Död 1937 på torpet Sannadal Allamåla Virestad (G). D: Bengtsdotter Ingrid. U.ä. Född 8 juli 1873 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). Död 5 sept 1875 på torpet Liljehult Verahult Härlunda (G). Två år. Källa:  RA.