Torpet Bockaboda

under C7 Verahult i C Slätthults rote

Skylt finns. Enligt Riksantikvarieämbetet omnämnt redan 1698 som en ödegård. Förmodligen var detta namnet på gården här innan byn Verahult kom till. Husgrunden syns relativt tydligt och är c:a 8x5 meter stor och på södra sidan 02-03 meter hög stensyll. C:a 200 meter sv. om Bockaboda, på en plats kallad "Bogrens täppe" i Låkhult, Virestads förs. finns resterna av 1 ev. 2 torp som sägs ha varit torp under gården Bockaboda. Källa: Raä fornsök.