Torpet Båckeboda (Bockaboda)

under Verahult i C Slätthults rote

Skylt finns. Enligt Riksantikvarieämbetet omnämnt redan 1698 som en ödegård. Förmodligen var detta namnet på gården här innan byn Verahult kom till. Husgrunden syns relativt tydligt och är c:a 8x5 meter stor och på södra sidan 02-03 meter hög stensyll. C:a 200 meter sv. om Båckeboda, på en plats kallad "Bogrens täppe" i Låkhult, Virestads förs. finns resterna av 1 ev. 2 torp som sägs ha varit torp under gården Båckeboda. Källa: Raä fornsök. Bild 1 och 2 nedan är utdrag ur jordeboken 1825 och visar att gården som varit en kronoskattegård är öde och förfallen och där ägorna ska ha varit belägna delvis på det som idag är Låkhults söder- och norregård i Virestads församling. Här följer en renskrivning av texten som är på bild 2 nedan.

Båckeboda

Härlunda socken. 7:o. Båckeboda No: 1. ¼ mantal Krono med en N:dr 45 §. 7 r:st grundränta, år 1615 första gången synligt i Jordeboken och sedemera efter förändrade anledningar till år 1640, hwarefter det förekommer såsom öde och odugligt; ? hemman skall hava varit beläget vid Härlunda socken råskillnad på lockhults Norra och Sörgårds utmark; men om hwars återupptagande, all fråga måste förfalla, då delägarne i den fordna samfälligheten, bör de vid Allbo Häradsrätt den 4 november 1815 på grund av lagligen fastställt Storskifte, undersökning i berörde avseende bestridt.

Källa: RAÄ, LHK och riksarkivet.