Kulturminnet Gammal torvtäkt

under Hallaboda i C Slätthults rote