Kulturminnet Källargrop

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrop, närmast kvadratisk, 4x4 m (NNV-SSÖ) och 1,5 m dj. Vid kanten i NNV och SSÖ är uppmurade gavelpartier, intill 0,5 m h. Direkt N härom är en förvaringsgrop.