Torpet Stenhjärtat

under C4 Hårdahult i C Slätthults rote