Torpet Stenhjärtat

under Hårdahult i C Slätthults rote