Kulturminnet Tjärränna 3

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 9 m l (N-S), 1,5-2 m br, avsmalnande vid ändarna och 0,5 m dj. Flankeras av vallar 2-2,5 m br och 0,2 m h. I S änden är en uppmurad bröstning, 0,2 m h av 0,3-0,6 m st stenar .