Soldattorpet Häradsbäcks soldattorp

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Soldattorp nr.5 Den sista indelta soldaten för Häradsbäcks rote var Sven Magnusson Wig. Han föddes 1841 i Västra Torsås socken och var gift med Anna Magnusdotter född 1843 i Öja socken. Deras barn: Sonen August född 1874 i Härlunda socken Sonen Axel född 1876, Härlunda Dottern Ingrid Maria född 1880, Härlunda Dottern Sigrid född 1884, Härlunda Sven och Anna gifte sig 1865, Sven kom till Härlunda socken 1859 från Västra Torsås och Anna flyttade hit efter giftemålet. Det står "avskedad soldat" i husförhörslängden på Sven 1893-1899, där står också att familjen flyttade till Virestad socken 1897, men återkom 1898 med barnen August och Sigrid. Sonen August står då som artillerist och heter inte bara Svensson Vig utan också Vickström. Sven bodde kvar till sin död 1907 . Anna står som inhyses på Karlsborg och avled 1911, dottern Sigrid flyttar till Kristianstad 1912. Om det är på gamla soldattorpet de bor då eller om Karlsborg är nybyggt eller flyttat är oklart.   Övriga som också bodde på soldattorpet vid samma tid var: Änklingen Jon Gummesson född 1816 i Härlunda (inflyttad 1894 och avled 1899) Dottern Bengta född 1842, Härlunda (inflyttad med fadern 1894, avled 1898) Änkan Elin Persdotter född 1827, Härlunda (inflyttad 1894) Sonen Johan Svensson Hult född 1866 i Härlunda (inflyttad med modern 1894, kallad "Hulta-Johan")   I nästkommande kyrkbok (husförhör/församlingsbok) över åren 1900-1908, stryks namnet "soldattorp nr.5" och är ersatt med lägenhet Karlsborg. Vilket ligger precis bredvid platsen för soldattorpet. Om det byggdes helt nytt eller flyttades framgår inte. Se vidare på namnet Karlsborg under Häradsbäck.   [caption id="attachment_5879" align="alignnone" width="300"] Soldat Sven Magnusson Wig. Sista soldaten för Häradsbäcks rote.[/caption]