Soldattorpet Häradsbäcks soldattorp

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt finns. Soldattorp nr.5 Den sista indelta soldaten för Häradsbäcks rote var Sven Magnusson Wig. Se mer om honom längre ner samt fotografi längst ner.   Boende på Häradsbäcks soldattorp i mantalslängderna; Året 1685; Harald och hustru (Harald Olofsson enligt rullorna, se bild nedan) Året 1686; Knekt rymd Åren 1687-1707: Sven och hustru (anteckning 1692 att han är änkling, 1693 står hustru igen) (Sven Nilsson enligt rullorna, se bild nedan) Året 1717; Soldat Jon och hustru I Kronobergs genralmönsterrullor för åren 1688-1693 framgår att Harald har rymt och Sven Nilsson kommer i hans ställe; [caption id="attachment_9051" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för åren 1688-93. Majorens kompani. Harald Olofsson rymt, Sven Nilsson ny soldat för Häradsbäck, Härlunda.[/caption] Soldattorpet finns sedan med i första husförhörslängden för Härlunda socken som är över åren 1717-1728, då står följande på soldattorpet; Anders Nembdeman (Olofsson enligt genralmönsterrullorna nedan) hustrun Ingiärd Bland vigda i Härlunda socken finns 1717; Anders Olofsson, soldat för Häradsbäck med Ingiärd Sunesdotter? från Ilatorp. Detta bör vara samma som paret ovan. [caption id="attachment_9048" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1710. Majorens kompani. Anders Olofsson Häradsbäck, Härlunda.[/caption] [caption id="attachment_9049" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1713. Majorens kompani. Anders Olofsson Häradsbäck, Härlunda.[/caption] [caption id="attachment_9050" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1716. Majorens kompani. Anders Olofsson Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   Boende mellan ca.1730-1790; Det finns ett glapp mellan husförhörslängderna i Härlunda mellan åren 1735-1751. I boken över åren 1730-35 står det endast Johan Nilsson Bäckström och hustrun Ingeborg (se mer nedan). I mantalslängden över året 1746 står soldat Per Lindberg på Häradsbäcks soldattorp, 1747 "vacant" men i mantalslängden 1748-51 är det Johan Bäckström igen. När husförhörslängderna börjar igen är den boken över åren 1751-1770 och då är det fortfarande Bäckström som tidigare, om han bott där hela tiden eller kommit tillbaka vet vi alltså inte; Johan Nilsson Bäckström född 1712 hustrun Ingeborg född 1722 sonen Olof född 1739 dottern Bengta född 1743 sonen Nils född 1746 dottern Kerstin född 1751 Under familjen står följande i boken över åren 1751-1770; Per Olsson född 1682 (Bör vara samma som i rullorna kallas Per Olofsson Lindberg, se bild nedan) dottern Sissa född 1721 Soldat Börje född 1735? I mantalslängderna 1754-60 finns en Börje Beckman på Häradsbäcks soldattorp, det bör vara samma. hustrun Karin född 1733 Carl Biörn född 1704 hustrun Karin född 1715? Soldat Lindh?  sönerna Jaen och Jöns Soldat Peter Kulström? Mattias Venus hustrun Martha (ev Maria?) Joensdotter I mantalslängden året 1763 står det att soldattorpet brukas av roten. I rullorna finns följande soldater för Häradsbäck; [caption id="attachment_9052" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1733. Majorens kompani. Johan Nilsson Beckström Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   [caption id="attachment_9053" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1742. Majorens kompani. Johan och Per Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   [caption id="attachment_9054" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1744-60. Majorens kompani. Per Olofsson Lindberg Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   [caption id="attachment_9107" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1764. Majorens kompani. Per Lindberg, Börje Beckman och Samuel Flinck nämns i texten för Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   [caption id="attachment_9055" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1770. Majorens kompani. Samuel Flink Häradsbäck, Härlunda.[/caption] 1764-1770 står det Samuel Flinck som nämns i slutet av  husförhörslängden som slutar 1770 samt i rullorna för året 1770 (se bild ovan).  Han finns med även i nästa husförhörslängd som är över åren 1772-1790; Samuel Flinck född 1742 hustrun Maria född 1746 dottern Elisabeth född 1763 sonen Lars född 1769 sonen Sven född 1770 dottern Karin född 1775 sonen Sven född 1778 Änkan Kerstin född 1715   Soldat Per Charlström? född 1707 hustrun Nilla född 1715 sonen Per född 1761 dottern Ingrid född 1764 änkan Bengta född 1732 dottern? Maria född 1727   Peter Dahl, anteckning "ogift"   Nils Olsson hustrun Elin sonen Olof   hustrun Karin Jonsdotter. Anteckning "till Långhult"   Håkan Gummesson född 1739. hustrun Martha född 1740. dottern Ingrid född 1775. dottern Sissa född 1778. sonen Per född 1780. dottern Karin född 1788. I mantalslängd över åren 1784-1785 står en Daniel Frisk på Häradsbäcks soldattorp. Han kan vara den soldat Frisk som står som inhyses i slutet av husförhörslängden över åren 1772-90, se mer längre ner. I nästa mantalslängd som är för året 1788 står det endast "hustrun Elin" på soldattorpet. Kanske samma som Elin ovan? Åren 1791-92 står inte soldattorpet nämnt.   Boende ca.1790-1859; I husförhörslängden över åren 1789-1810 står följande på soldattorpet; Johan Dahl född 1748. Anteckning "död", inget år angett. hustrun Märtha Jonsdotter född 1755 dottern Kerstin född 1777? dottern Nilla född 1780. Eventuellt samma Nilla som senare bor i Björkeryd, Knihult och på torpet Johanslund under Häradsbäck. sonen Johan född 1787 dottern Elisabeth född 1790. Eventuellt samma Elisabeth/Lisbeth som senare bor i Vashult och på torpet Blädingenäs under Häradsbäck.   Jöns Dahl född 1770 hustrun Elin Jönsdotter född 1761. Död 1811. sonen Per född 1793. Anteckning "död", inget år angett. sonen Gumme född 1795 dottern Stina född 1797 sonen Anders född 1800. Flyttar till Skåne 1813, tillbaka igen 1816. sonen Jon född 1803? (sista siffran svårläst). Flyttar till Jämshögs socken 1819. I kanten har prästen skrivit "inhyses hos soldat Dahl"; pigan Bengta Svensdotter född 1774 sonen Per född 1806. Död 1808 Längre ner på sidan har prästen skrivit till andra hus men där står; Inhyses? Daniel Frisk född 1740. Anteckning "död", inget årtal angett. hustrun Ingierd. Anteckning "död", inget årtal angett. dottern Sissa född 1773. Eventuellt var de inhyses på soldattorpet och sedan har prästen skrivit om de andra husen senare. De kan också varit inhyses på något annat torp/backstuga under Häradsbäck men bör åtminstone vara samma Daniel som nämns i mantalslängden (ovan).   I generalmönsterrullorna finns Jöns Dahl med året 1812; [caption id="attachment_9056" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1812. Skatelövs kompani. J Dahl Häradsbäck, Härlunda.[/caption] I boken över åren 1811-20 finns Jöns Dahl kvar med hustrun Elin, hon står antecknad som död 1811. Ny hustru står som en Anna Svensdotter född 1764, hon är antecknad död 1813. Hustrun efter detta står som en Bengta Svensdotter född 1774. Efter Jöns och Elins barn står två till, troligen någon av Anna eller Bengtas barn från tidigare äktenskap; Elin Persdotter född 1799 Ingeborg Persdotter född 1804. Bor sen kvar som piga. sist står dottern Elin född 1816. Hon bör vara dotter till Jöns och Bengta. Pigan Ingrid Svensdotter född 1769 Jöns, Bengta och Elin bor kvar som inhyses till 1842 när de flyttar till torpet Vasanäs under Vashult. Pigan Ingrid flyttar med dem dit.   Inflyttade 1833 från Virestads socken; Soldat Jon Jonsson Bäck född 1798, Virestad hustrun Karin Jonsdotter född 1798, Härlunda dottern Elin född 1826, Virestad. Flyttar till gården Häradsbäck 1842 dottern Katarina född 1828, Virestad. Flyttar tillbaka till Virestad 1849. sonen Jonas född 1830, Virestad. Flyttar till en backstuga under Häradsbäck 1854. Se mer om honom på torpet Stensnäs under Häradsbäck. dottern Maria född 1834, Härlunda dottern Elsa född 1836, död 1837. dottern Elsa född 1839, Härlunda dottern Johanna född 1842, Härlunda. Jon, Karin och deras dotter Elsa flyttar 1859 till torpet Rosendal under Långhult (står att det ägs av soldaten Bäck). Dottern Maria flyttar samma år till Jämshögs socken och yngsta dottern Johanna flyttar också hon 1859 men till Knoxhult. Se mer om familjen på torpen Björkedal och Änganäs under Häradsbäck.   Boende 1859-> Inflyttade från Qvarntorpet under Häradsbäck 1859; Arrendatorn Peter Svensson född 1833, Härlunda hustrun Stina Johansdotter född 1833, Härlunda dottern Sofia född 1857, Härlunda dottern Christina född 1860, Härlunda Flyttar 1862 till torpet Aspelund under Knoxhult.   Inflyttad 1859 från Västra Torsås socken; Soldaten Sven Magnusson Wig född 1841, Västra Torsås socken Han gifte sig med Anna Magnusdotter född 1843 i Öja socken. Inflyttad därifrån 1865.   Deras barn: Sonen Carl Magni född 1866, Härlunda. Flyttar 1883 till Fjelkstad? sonen Johan Gustav född 1870, Härlunda. Flyttar 1888 till Nosaby. Sonen August född 1874 i Härlunda socken Sonen Axel född 1876, Härlunda Dottern Ingrid Maria född 1880, Härlunda Dottern Sigrid född 1884, Härlunda   I genralmönsterrullorna finns Sven Vig med åren 1862-1865; [caption id="attachment_9057" align="alignnone" width="300"] Kronobergs regemente genralmönsterullor för året 1862-65. Skatelövs kompani. Sven Vig Häradsbäck, Härlunda.[/caption]   Det står "avskedad soldat" i husförhörslängden på Sven 1893-1899, där står också att familjen flyttade till Virestad socken 1897, men återkom 1898 med barnen August och Sigrid. Sonen August står då som artillerist och heter inte bara Svensson Vig utan också Vickström. Sven bodde kvar till sin död 1907. Anna står som inhyses på Karlsborg och avled 1911, dottern Sigrid flyttar till Kristianstad 1912. Om det är på gamla soldattorpet de bor då eller om Karlsborg är nybyggt eller flyttat är oklart.   Övriga som också bodde på soldattorpet vid samma tid var: Änklingen Jon Gummesson född 1816 i Härlunda. Inflyttad 1894. Död 1899. Dottern Bengta född 1842, Härlunda. Inflyttad med fadern 1894. Död 1898. Änkan Elin Persdotter född 1827, Härlunda. Inflyttad 1894 från Skönadal under Knoxhult, tillbaka dit igen 1895. Sonen Johan Svensson Hult född 1866 i Härlunda. Inflyttad med modern 1894. Flyttar även tillbaka fit med henne igen 1895. Kallad "Hulta-Johan"   I nästkommande kyrkbok (församlingsbok) över åren 1900-1908, stryks namnet "soldattorp nr.5" och är ersatt med lägenhet Karlsborg. Vilket ligger precis bredvid platsen för soldattorpet. Om det byggdes helt nytt eller flyttades framgår inte. Se vidare på namnet Karlsborg under Häradsbäck.   [caption id="attachment_5879" align="alignnone" width="300"] Soldat Sven Magnusson Wig. Sista soldaten för Häradsbäcks rote.[/caption] [caption id="attachment_7656" align="alignnone" width="300"] Karta över Härdsbäcks soldattorp från laga delning 1901. Lantmäteriets historiska kartor.[/caption] [caption id="attachment_8287" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Häradsbäcks soldattorp vid laga skifte 1842.[/caption]