Kulturminnet Tjärränna 2

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 10 meter lång och 30cm djup, intill 3 meter bred, avsmalnande i ändarna. Söder om rännan ett något rundat bröste, 20cm högt och 20cm bred. Söder om bröstet en uppsamlingsgrop, 2 meter stor och 20cm djup.