Torpet Sandsjönäs

under Björnhult i F Husjönäss rote

Rävanabben. Fritidshus.