Kulturminnet Tjärränna 1

under Godhult (utskift) i D Vashults rote

Rest av tjärränna, svårt skadad. 10 meter lång, nära 2 meter bred.