Kulturminnet Tjärränna 9

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 8 m l (NNV-SSÖ), ca 2 m br och 0,5 m dj. Flankeras av vallar , 1-2 m br och 0,2 m h. I N änden är en uppmurad bröstning i kallmur , 1,5 m br och 0,2 m h.