Gården Ilagölsmåla (Ellagölsmåla)

under C Slätthults rote

Byn hette förr Ellagölsmåla. När den bytte namn till Ilagölsmåla är osäkert. Idag finns två bebodda fastigheter och en  restaurerad backstuga kvar i byn.