Byggnaden Hallaboda 1:11

under C3 Hallaboda i C Slätthults rote

Hallaboda stamfastighet