Skylt saknas.

Hallaboda 1:11

Byggnaden Hallaboda 1:11

under Hallaboda i C Slätthults rote

Skylt saknas.

Hallaboda 1:11

Ägarlängd för Hallaboda 1:11 finns under "Läs mera om...." Längst ner på sidan.

Redan 1621 har man hittat de först nämnda personerna som levat i Hallaboda. Det var soldaten Nils Olsson och hans hustru Elin. Det är dock inte känt om deras bostad har legat i närheten av där dagens mangårdsbyggnad ligger. Hallaboda är omnämnt 1642 i den första mantalslängden och då fortfarande med Nils och hans hustru Elin som bosatta på platsen men troligen har här bott människor tidigare än så. Hallaboda bestod till en början av ¼ mantal men delades sedan i mitten av 1700-talet till två 1/8 mantal och sedan ytterligare en gång i slutet på 1813, där den ene ägaren/brukaren tilldelades 3/16 mtl, vilken senare blev Hallaboda 1:11 och den andre 1/16 mtl, idag kallat Hallaboda 1:9. I mantalslängden för 1798 och 1804 står det att det är 2 gårdar om vardera 1/8 mtl som Anders och Bengt brukar. Vid laga skifte 1851 har Hallaboda delats på 3 delar A,B och C som man kan se på bild 4 nedan.

Under 16- och 1700-talet har gården ägts och brukats av flera olika personer. År 1810 kommer från Norra havhult i Örkened, Michael Nilsson med hustrun Bolla Nilsdotter och deras sju barn. Sedan har gården gått i arv i sju generationer så Michael och Bolla var den nuvarande ägarens farfars farfars farföräldrar.

Hallaboda har tidigare varit en ”Kronogård", för att senare ombildas till en skattegård.  Den nuvarande mangårdsbyggnaden verkar inte ligga på samma plats som de tidigare byggnaderna. Troligtvis låg de äldre byggnaderna strax söder om den nuvarande. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1863 av den nuvarande ägarens farfars fars föräldrar Håkan Nilsson och Ingeborg Håkansdotter. Det är deras initialer man kan se över entrèn på bild 2 nedan. Mangårdsbyggnaden är utvändigt klädd med spån, vilket inte är så vanligt i vår byggd.

Källor: RA, Husf.l., Mantals.l., Jordeb., LHK och inf. fr. släkt.