Torpet Lindholmen

under Sänneshult söd. och öst. gård (utskift) i D Vashults rote