Kulturminnet Tjärränna 6

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 11 m l (NNV-SSÖ), intill 2 m br och intill 0,7 m dj. I SSÖ är ett bröst, intill 0,3 m h, kraftigt övertorvat. 2 m SÖ om bröstet är en avtappningsgrop, 2,5 m diam och 1 m dj.