Kulturminnet Hennings såg

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Såg nämns under Häradsbäck i Härlundas församlingsbok över åren 1909-1922. Först står att den ägs av Olof Eskilsson i Barkhult, Virestad socken. Sedan är det tillagt med blyerts att ägaren är Hilding Karlsson i Grönadal under Låkhult, Virestad (utskift som låg strax intill). I folkmun kallat "Hennings såg", några rester från såget finns i skogen men vet inte när den revs. Denna Henning hette Henning Julius Petersson och var född 1905, Krampanäs Härlunda. Han drev också åkeriverksamhet och bodde i Högaborg, Häradsbäck. I kanalen bredvid kunde man förr fiska kräftor. Idag har området fastighetsbeteckning Låkhult så det kan också tidigare tillhört den del som var utskifte till Virestads socken. [caption id="attachment_9159" align="alignnone" width="300"] är Foto Härlunda hembygsförening april 2024.[/caption]   [caption id="attachment_9158" align="alignnone" width="300"] Foto Härlunda hembygsförening april 2024.[/caption]