Från ca 1750 har detta ställe varit ett...">

Byggnaden Långhult 1:10

under Långhult i B Långhults rote

Långhult 1:10 ”Lindehult” eller ”Linnehult” 1/16 mtl.  Från ca 1750 har detta ställe varit ett torp under Långhults Södergård. I Husförhörslängden för åren 1751-1770 heter torpet Lindehult eller Linnehult. Stället fortsatte sedan i drygt hundra år att vara ett torp. Vid storskiftet 1815 kan man även läsa i protokollet att "Linnehults" ägor ligger vid nr 316 (se karta från Storskiftet nedan). Vid laga skiftet i Långhult 1853-1854 tillhörde ägorna vid Långhult 15, 1/4 mantal, bonden Jon Jönsson. På kartan från laga skiftet nedan kan man se att platsen är bebyggd ungefärligen på samma sätt som idag. Torpet friköptes och 1/16 mantal mark avsöndrades från Långhults Södergård år 1885. Se karta nedan, som upprättades då marken till Långhult 1:10 och Svenslund avsöndrades. Daniel Tall och hans hustru Ingierd var den första torparfamiljen enligt Kyrkoböckerna. Nästa boende på torpet är soldaten Mattis Venus och hans familj. Mattis har från nitton års ålder varit soldat i Knoxhult och när han tar avsked från sin tjänst där 1789 är han 44 år. Då bor han och hustrun Kerstin Gummesdotter redan  i torpet Linnehult. De kommer att få fem barn tillsammans. Carl Mattisson kommer att bli backstugusittare i Jonstorp i Bromåla och hans son Gumme Carlsson blir torpare i Karlsnäs i Bromåla. Mattias och hustrun Kerstin kommer att bo resten av sina liv i Linnehult. Lars Jönsson som flyttar in i Linnehult 1834 har en intressant historia. Han föds i uthövdan i Virestad 1807, gifter sig som 26 åring med Karin Håkansdotter och de får tillsammans dottern Maria och sonen Jon. Karin dör emellertid i barnsäng när Jon föds 1848. Han lämnar då Långhult med sina barn och gifter 1853 om sig med Karin Persdotter från Björnhult och köper Bromåla 1:10 och blir den bonde som vid laga skiftet ansvarar för flytten av gården från byn Bromåla till den plats den ligger på idag. En annan familj som bodde i torpet Linnehult var Jon Svensson från Västra Torsås och hans hustru Elin Håkansdotter från Dalansryd i Bromåla. De kommer hit år 1859 och får tillsammans tre söner. Hela familjen utvandrar till Amerika 1870. Kanske har Elins bror Peter, som tidigare emigrerat, inspirerat dem att söka lyckan ”over there”? År 1885 friköptes Långhult 1:10 när Peter Nilsson tog över gården, vilket framgår av protokollen vid ägodelningen från Långhults Södregård. Peter Nilsson från Knihult är 64 år när han och hans andra hustru Ingrid Petersdotter från Västra Torsås flyttar in i Långhult 1:10. Han har tidigare, från 1850, brukat fädernegården i Knihult tillsammans med sin första hustru Elin Persdotter och fått fyra döttrar. Hustrun dör emellertid 29 år gammal 1861 (se minnesstenen på brunnskaret på gården) och han blir ensamförälder till fyra små barn men får hjälp av sin mor som lever fram till 1870. Han gifter om sig 1872 och överlåter sedan gården i Knihult till en dotter och måg. Därefter köper han gården i Långhult och flyttar dit 1885. Deras gemensamma dotter Blenda Christina åker till Amerika 1890, men är tillbaka efter några år. Peter dör 1896 och hustrun gifter då om sig med en änkemannen Jon Esbjörnsson från Sänneshults Södregård, som tillsammans med sin femtonårige son Samuel flyttar in och blir nästa brukare av Långhult 1:10. Samuel emigrerar efter några år och 1908 flyttar Jon och Ingrid till Torbjörnahult. Idag bor ett av Rudolf Svenssons och Etel Johanssons barnbarn och hans familj i Långhult 1:10. Rudolf och Etel hade fem barn som växte upp här och var den sista familjen som från 1947 brukade stället med bl a betande djur i de vackra hagarna med de slingrande stengärdesgårdarna runt ägorna. Etel kom ifrån Långhult och Rudolf var född i Bromåla men växte sedan upp i fädernegården Ilatorp. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK, Mantalslängder, Protokoll från Laga skiften