Byggnaden G:a Skolan

under C4 Hårdahult i C Slätthults rote