Byggnaden G:a Skolan

under Hårdahult i C Slätthults rote