Torpet Pella Svens

under Hårdahult i C Slätthults rote