Byggnaden Ilatorp

under C5 Ilagölsmåla (Ellagölsmåla) i C Slätthults rote

Stamfastigheten i Ilagölsmåla (Ellagölsmåla).