Byggnaden Ilatorp

under Ilagölsmåla (Ellagölsmåla) i C Slätthults rote

Stamfastigheten i Ilagölsmåla (Ellagölsmåla).