Torpet Hallatorp?

under Gemön (utskift) i C Slätthults rote

Skylt saknas. Om detta är torpgrunden efter "Hallatorp" är vi inte säkra på i nuläget men vi lägger in de uppgifter vi har om torpet här så länge. Enligt Generalstabskartan från 1869 ser torpet Hallatorp ut att ligga där torpet Hallaslätt senare låg. Torpet har troligtvis brukats under Hallaboda gård det mesta av tiden men hör idag förmodligen till Gemön. Om någon har mer uppgifter om detta så hör av er till oss. Mail och telefonnummer hittar ni under "Kontakter" i menyn. Torpet omnämns första gången i husf.l. 1811-1820 och bebos troligen första gången 1817. Namnet backstuga "Backaryd" nämns också på de sista boende (kan vara samma torp/backstuga). Boende på torpet Hallatorp. 1817-1850 Svensson Hindrik (Henrik). Född 1777 i Västra Torsås (G). Död 6 dec 1870 i Härlunda och hans hustru Jönsdotter Elin. Född 1779 i Härlunda (G). Död 5 maj 1852 i Härlunda (G). De kom från torpet Nyatorp i Björnhult och hade tre barn med sig, ett fjärde barn hade tidigare avlidit. Prästen har skrivit i kanten att Henrik blivit "dömd av Listers Häradsrätt den 14/5 1817 till 40 rapp och uppenbar kyrkoplikt för inbrott och stöld". Barn D: Lisbeth. Född 24 okt 1805 i Härlunda (G). Flyttat 1823 till Jämshög (K). S: Håkan. Född 21 dec 1810 i Härlunda (G). Död 1815 i Härlunda (G). S: Per. Född 25 mars 1813 i Härlunda (G). Död 1829 i Härlunda (G). S: Håkan. Född 21 okt 1815 i Härlunda (G). D: Kerstin. Född 14 sept 1818 på Hallatorpet Hallaboda Härlunda (G). Flyttar till Virestad (G) 1868. S: Johannes. Född 1 jan 1822 på Hallatorpet Hallaboda Härlunda (G). Flyttat 1840 till Billarp (G).   1850-1859  Sonen Håkan (se ovan) tar över torpet c:a 1850 och flyttar sedan 1859 till backstuga under torpet "Sannadal" i Hyltan (då en utskift under Virestad). Under denna tid bor Håkans far Henrik och syster Kerstin som inhyse hos honom och under åren 1860-1865 bor de själva i torpet. De bor även kvar när nästa familj flyttar in, ända tills Kerstin flyttar till Virestad 1868 och Henrik dör 1870.   1865-1921  Andersson Carl. Född 1834 i Härlunda (G). Död 30 aug 1901 i Hallaboda Härlunda (G). Ingår äktenskap 26 nov 1865 med Svensdotter Sissa. Född 25 mars 1834 i Virestad (G). Död 22 dec 1918 i Hallaboda Härlunda (G). Carl och Sissas samtliga tre barn emigrerade till Amerika. I husf.l. mellan 1881-1893 ändras Carl och Sissas boende till "Backstuga Backaryd". Oklart om torpet bytt namn eller de har flyttat till en ny plats.   Barn. D: Christina. Född 29 april 1866 i Hallaboda Härlunda (G). Flyttat till Amerika 1887. S: Sven. Född 13 sept 1871 i Hallaboda Härlunda. (G). Flyttat till Amerika 1889. S: Johan Alfred. Född 7 aug 1878 i Hallaboda Härlunda (G). Flyttat till Amerika 28 mars 1900. Död i Amerika 21 aug 1900.   Inhyse. Nilsdotter Sara Lisa. Född 9 sept 1843 i Sjösås (G). Död 15 maj 1921 i Hallaboda Härlunda (G).