Torpet Ängsholmen

under Vashult i D Vashults rote

Namnet Ängholmen (ibland stavat Ängholm) dyker upp i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1811-20. Där står då först "Södra Sjöholmen" men det är övertuket och ersatt med "Ängholm". Namnet Södra Sjöholmen har dock inte förekommit mer varken tidigare eller senare.   Boende ca. 1820-1907; Bengt Jonsson född 1797, Vashult Härlunda. Kallad "Spele-Bengten" var son till Jon Persson och Botild Bengtsdotter på gården Vashult. hustrun Anna Johansdotter född 1798. dottern Britta född 1821 dottern Bengta född 1823, död samma år sonen Jonas? född 1824 sonen Håkan född 1826 dottern Elin född 1829 Familjen flyttar 1830 till Almundsryds socken.   Inflyttade 1834 från Virestad socken: Sven Persson född 1808 i Västra Torsås socken hustrun Britta Nilsdotter född 1803, även hon i Västra Torsås sonen Petter född 1828, Härlunda socken dottern Ingeborg född 1830, Virestad socken dottern Catharina född 1833, Virestad socken   Inflyttade 1835 från Virestad socken: Anders Jonsson född 1799, Vashult Härlunda. Bror till Bengt ovan. hustrun Catharina Knutsdotter född 1804, Uråsa dottern Bengta född 1822, Härlunda. Flyttar 1840 till Knoxhult. sonen Johan född 1828, Virestad dottern Elin född 1831, Virestad sonen Jonas född 1835, Virestad dottern Hanna född 1838, Härlunda Familjen flyttar 1841 till gården Vashult. Samma år flyttar nästa familj in från Lustigholm under Torbjörnahult: Jöns Håkansson född 1811 hustrun Elin Persdotter född 1813 dottern Maria född 1845, död samma år.   Inhyses Elin Håkansdotter född 1819 Hennes dotter Kerstin född 1846, Härlunda. Elin och Kerstin flyttade in 1842 från Slätthult, Härlunda. Där står dock att hon flyttat från Lustigholm så eventuellt kan hon kanske vara syster till Jöns. Jöns och Elin flyttar 1854 till Slätthult. Samma år flyttar nästa familj in från gården Vashult: Johannes Håkansson född 1818, Härlunda hustrun Kerstin Persdotter född 1811, Härlunda sonen Johannes född 1837, Härlunda sonen Peter född 1842, Härlunda dottern Maria född 1845, Härlunda   Drängen Gustav Svensson född 1828 i Virestad socken, inflyttad därifrån 1851. Han flyttar igen 1854 till torpet Nabben under Vashult. Inhyses mannen Per Johannesson född 1819, Härlunda. Inflyttad med sin familj 1855 från Sjöholmen under Vashult: hustrun Kerstin Andersdotter född 1822, Västra Torsås socken sonen Jonas född 1854, Härlunda Per, Kerstin och Jonas finns sedan på torpet Nyhem, också under Vashult. Johannes, Kerstin och barnen bor kvar till 1866 då de flyttar till torpet Kvarnhult, också under Vashult. Prästen har antecknat "brukas under gården" och följande i kanten; "Sven Jönsson und. Tullanäs V. Torsås sn hyres-torp år 1867" Sven Jönsson född 1846, Västra Torsås. Han står sedan som inflyttad 1868 från Västra Torsås. Han står då som torpar dräng och med sig har han vad som bör vara hans mor och systrar; Soldat änkan Anna Persdotter född 1811, Västra Torsås dottern Maria Jönsdotter född 1848, Västra Torsås dottern Ingrid Jönsdotter född 1854, Västra Torsås Marias dotter Anna Stina Larsdotter född 1868, Västra Torsås Samtliga flyttar ut igen 1870. Sven som dräng till gården Vashult och de andra flyttar tillbaka till Västra Torsås. Efter detta finns inte namnet Ängsholmen med i några husförhör förrän boken över åren 1881-1893. Där har då stått backstugan och sedan har prästen lagt till "Engholmen". Familjen som då bor på torpet har i tidigare husförhör bott vad som då endast kallats "backstugan" under Vashult; Carl Johan Ahlgren född 1822 i Västra Torsås hustrun Katarina Persdotter född 1825 i Härlunda dottern Johanna född 1848, Härlunda. Flyttar 1886 till Femsjö, men kommer tillbaka igen samma år. sonen Peter Johan Carlsson Wickström född 1858, Härlunda. Inflyttad 1886, emigrerar till Amerika 1887. dottern Emma född 1864, Härlunda. Flyttar 1889 in från Virestad, flyttar till Basteholm under Husjönäs 1890. sonen Gustaf född 1865, Härlunda. Flyttar till Västra Torsås 1883. dottern Blenda född 1868, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1889. Emmas son Josef Valdemar född 1890, Härlunda. Flyttar med Emma 1890. Johannas son Johan Wilhelm född 1880, Härlunda.   Dottern Emma (ovan) kommer sedan att flytta tillbaka med sin familj; Frans Gustav Magnusson född 1858, Väckelsång hustrun Emma Carlsdotter Ahlgren (som ovan) sonen Josef Valdemar (som ovan), dör 1894. dottern Helga Teresia född 1892, Härlunda dottern Frida Elmina född 1895, Härlunda sonen Karl Magnus född 1898, Härlunda Familjen flyttar 1900 till torpet Slättadal under Häradsbäck. Carl Johan och Katarina bor kvar. Carl Johan dör 1905 och Katarina 1907. Efter detta är namnet Ängsholmen överstruket och försvinner sen helt.   [caption id="attachment_8598" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Ängsholmen vid Vashults laga skifte år 1872. Här benämns Ängsholmen med bla. nummer 546-568 och nummer 1079 som gårdsplan med två tomter.[/caption]