Kulturminnet Tjärdal

under Långhult i B Långhults rote

Område med skogsbrukslämningar, c:a 35 x 15m, bestående av 1 tjärränna och en lerklinad grop. Tjärrännan är 10m lång och 1,5-2m bred, avsmalnande i ändarna och 0,7m djup. I östra änden är en uppmurad bröstning, 0,2m hög och c:a 1m bred. Öster om denna är en uppsamlingsgrop, c:a 1m stor och 0,6m djup. Den lerklinade gropen, belägen 4m söder om rännans bröstning är rund 1,2m i diam och 0,5m djup. Sidorna är kallmurade och lerklinade. Källa: RAÄ-fornsök.