Byggnaden Siggamåla gård

under Siggaboda i G Spjutaretorps rote

Siggamåla gård Ett gammalt Trumpetarboställe.