Torpet Djursnäs, Krokarnas

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende var Sissa och Olof Jonsson. Torpet upphörde 1881