Kulturminnet Förvaringsgrop

under Slätthult i C Slätthults rote