Torpet Nybacken

under Långhult i B Långhults rote

Nybacken

Mycket talar för att Nybacken legat på denna geografiska plats, där det finns rester av en husgrund. Se bilder nedan. Det är emellertid inte hundraprocentigt fastslaget. Om någon har uppgifter om Nybacken ber vi er kontakta en av redaktörerna för Långhults rote. Detta torp var nytt 1865 enligt Husförhörslängden 1861-1865 och är upplåtet på Håkan Olofssons ägor. Idag heter den gården Långhult 1:7. Namnet ”Nybacken” nämns först i en senare kyrkobok. De första som bodde här var det nygifta paret Peter Svensson och Inga Andersson och hennes son Sven Johan. Peter kommer ifrån Fredamåla i Västra Torsås och beskrivs av prästen som ”något enfaldig”, begår tidigt stölder och befinner sig en viss tid även i fängelse. Hustrun, som tidigare bott i Törnaholm, bor då här tillsammans med sina barn och en inhyses Maria Svensdotter. Barnen Sven Johan och Christina dör i mässlingen 1869. En ny familj flyttade in 1880. Det var Sven Johan Jönsson, Elin Abrahamsdotter och deras fyra döttrar. Sven Johan var son till soldaten Jöns Grönqvist, som först var soldat i Horjeboda i Västra Torsås och sedan i Långhult i Härlunda. Sven Johan står i obefintlighetsboken redan 1885 och uppehåller kanske sig i Amerika. Redan 1890 emigrerar nämligen de två äldsta döttrarna och sex år senare även de två yngre döttrarna. Kvar hemma är modern Elin. Hon lämnar Nybacken först år 1906 och flyttar då till Skönalund. Den sista som bodde i Nybacken var Maja Nilsdotter. Hon lämnade Nybacken år 1921. Ägar- och brukarlängd 1865-1872. Peter Svensson. Född 20 februari 1834 i Fredamåla, Västra Torsås (G). Inga Andersdotter. Född 16 januari 1834 i Virestad (G). Barn S: u.ä. Sven Johan. Född 4 nov 1863 i Härlunda (G). Död 26 maj 1869 i Härlunda (G). D: Christina. Född 14 feb 1866 i Härlunda (G). Död 14 april 1869 i Härlunda (G). D: u.ä. Mathilda. Född 12 maj 1870 i Virestad (G). 1869-1880 Inh. Maria Svensdotter. Född 13 januari 1836 i Härlunda (G). Barn S: u.ä. Johan August. Född 5 mars 1861 i Härlunda (G). D: u.ä. Augusta Jönsdotter. Född 6 maj 1870 i Härlunda (G).  1880-1906 Sven Johan Jönsson. Född 14 augusti 1848 i Västra Torsås (G).  Elin Abrahamsdotter. Född 17 augusti 1842 i Virestad (G). Barn D: Anna Maria Svensdotter. Född 30 april 1874 i Virestad (G). D: Carolina Svensdotter. Född 3 april 1875 i Härlunda (G). D: Ingrid Svensdotter. Född 1 oktober 1877 i Härlunda (G). D: Blenda Christina Svensdotter. Född 28 maj 1879 i Härlunda (G). 1906-1914 Inga boende 1914-1921 Maja Nilsdotter. Född 16 maj 1841 i Örkened (L).