Häradsbäck

Namnet på gårdarna som är utsprunget till namnet på vad som i dag är byn Häradsbäck. I den...">

Gården Häradsbäck

under A Häradsbäcks rote

Häradsbäck

Namnet på gårdarna som är utsprunget till namnet på vad som i dag är byn Häradsbäck.

I den första jordeboken över Kronobergs län från 1631 finns under skattehemman en ”Måns i Herazbeck”;

Riksarkivtet. Jordebok Kronobergs län 1631.

 

Jordeböcker (Riksarkivet);

Åren 1631- 1634; ”Måns i Herazbeck/ Häridsbeck”

Åren 1640- 1641; ”Anders i Häradsbäck”

 

Mantalslängder (Riksarkivet);

Året 1642; Anders, Erik, Gunnel, Thor? och salpetersjudaren Gudmund.

Året 1643; Anders, Bengta, Per, Gunnel och inhyses Sven.

Året 1644; Anders, Bengta, Per ,Tofva och Sven. Drängarna Per och Bengt.

Året 1645; Anders, Per, Tofva, drängen Per och pigan Bengta?

Året 1646; Håkan med hustrun Elin. Drängarna Per och Bengt.

Åren 1647- 1648; Anders, Peder, Håkan och hustrun Elin.

Året 1649; Anders, Peder, Anders Carlsson och Ingierd.

Året 1650- 1652; Anders och hustrun Sissa.

Året 1653; Jöns Andersson

Året 1654; ”Brukas af Sven? Månsson i Wällie”

Året 1655; Jöns

Åren 1657- 1658; Peder, hustrun Johanna, Olof och drängen Jöns

Året 1659; Peder, hustrun Sissa, Olof och drängen Jöns

Åren 1660- 1661; Peder, hustrun Sissa?, Olof och hustrun Gunnil? och salpetersjudaren Jöns

Åren 1662- 1665; Per med hustrun Bengta, Olof med hustrun Gunnil och salpetersjudaren Jöns

Åren 1666- 1669; Olof, Cecilia, Per med hustrun och Jöns

Åren 1671- 1672; Olof med hustru och Per med hustru

Åren 1675- 1676; Olof med hustru, Per med hustru, Jöns med hustru och Äskil?

Året 1680; Olof med hustru och Per med hustru

Året 1685; Bengt och hustrun. ? Sven

Året 1686; Bengt och hustrun. Piga i samma gård. ? rymda?

Åren 1687- 1688; Bengt och hustrun. Piga i samma gård. ? Sven

Åren 1689- 1690; Bengt och hustru. Jon och hustru. Dräng Per och ? Sven

Året 1692; Bengt och hustrun. Pigan Gunnil. Knekt? Sven änkling.

Året 1693; Bengt och hustrun. Pigan Gunnil. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1694; Bengt och hustrun. Pigan Svenborg. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1695; Bengt och hustru. Bengt och hustru. Pigan Svenborg. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1701; Bengt, hustrun, Bengt, hustrun, Sven och hustru. Pigan Märta och drängen Olof. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1702; Bengt, hustrun, Bengt, hustrun. Pigan Marit och drängen Sven. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1703; Bengt, hustrun, Bengt, hustrun, Bengt och hustrun. Piga Elin, drängarna Per och Nils. Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1706; Bengt och hustrun. Pigorna Elin och Kerstin. Drängar Per, Per, Trufved och Erik. Knekt stugan? Sven och hustru. Nästa rad är oläslig.

Året 1707; Bengt, hustru, Erik, hustru, Bengt och hustru. Drängar Per och Christiern. Pigan Johanna? Knekt stugan? Sven och hustru.

Året 1715; Bengt, hustru, Jon, hustru, klockare? Jon och hustru. Drängen Måns och pigan Märta.

Året 1717; Nämdeman Bengt, hustru, Jon och hustrun. Gossen Åke och Pigan Kerstin. Soldaten Jon och hustru.

 

Den första husförhörslängden över Härlunda socken är över åren 1717-1728, då står följande i Häradsbäck;

Nämdemannen Bengt Börjesson? Anteckning ”död” inget årtal angett men anteckningarna för honom är t.o.m början 1720.

änkan/ hustrun Sissa.

sonen Börje

dottern Ingierd

Pigan Kerstin. Anteckning ”är nu i Tullanäs” och ”vid Blekinge”

Pigan Elin. Anteckning ”vid Knihult”

Per och hustrun Ingiärd. Anteckning ”Äro flytta till Siggaboda”

Clemet och hustrun Elisabeth. Anteckning ”Förflytta till Tullanäs”

Inhyses Bengt och hustrun Karin. Anteckning för Karin ”död”, inget årtal angett.

Änkan Inga och gossen Börje

Gudmund Jonsson och hustrun Kerstin

son Johan

dottern Ingiärd

Inhyses Gunnil. Anteckning ”död”, inget årtal angett.

Inhyses Ingiärd

Soldat Anders men hustrun Ingierd

”Klåckaren Sune Lillia

Pigorna Britta och Elin

Gossen Per

 

I vigselboken för Härlunda socken finns några notiser som bör vara några av personerna ovan;

1698 vigdes Jakob i Knihult med Svenbor Bengtsdotter i Häradsbäck

1700 vigdes Bengt från Ry (Ryd?) med Sissa Bengtsdotter i Häradsbäck

1706 vigdes Erik Simonsson i Häradsbäck med Elin Åkesdotter i Slätthult.

1717 vigdes soldaten för Häradsbäck Anders Olofsson med Ingierd Sunesdotter? från Ilatorp.

 

Nästa husförhörslängd är över åren 1729-1735 och då är följande listade i Häradsbäck;

Gudmund och hustrun Kerstin

sonen Johan

dottern Ingierd

Pigorna Elin, Anna?, Elin Persdotter och Britta

Änkan Sissa med sonen Börje och dottern Ingierd

Inhyses Bengt. Anteckning ”död”, inget årtal angett men anteckningarna för honom slutar i början av 1730.

Börje Bengtsson med hustrun Kerstin (bör vara samma som sonen Börje ovan)

Klockare Sune Lillia, överstruken anteckningarna för honom slutar under året 1730.

Klockare Nils Eriksson med hustrun Anna. Anteckningarna för dem börjar runt 1732. Se mer om dem på Sockenstugan under Häradsbäck.

 

Det är sedan ett glapp mellan husförhörslängderna mellan 1735-1751 när nästa längd börjar. För vissa av dessa åren finns det mantalslängder och då är det följande som står;

Året 1746; Börje Bengtsson, pigorna Sissa och Gunnil. Johan Gummesson (änkling), pigan Karin, drängen Sune och gossen Per.

Året 1747; Börje Bengtsson,Sissa, Gunnil, drängar Bengt och Bengt. Johan Gummesson (änkling), dräng Per, piga Karin och drängen Måns (anteckning sjudaren)

Året 1748; Börje Bengtsson, pigorna Sissa och Gunnil. Drängar Bengt, Bengt och Johan. Johan Gummesson (änkling), dräng Per, pigan Karin och dräng Per Larsson (anteckning sjudaren)

Året 1749; Börje Bengtsson, dräng Per, pigorna Karin och Sissa. Sjudarna Bengt Esbjörnsson och Bengt Månsson. Johan Gummesson (anteckning fästehion?), pigorna Karin och Karin Nilsdotter. Drängarna Per, Anders och Per Larsson (anteckning sjudare).

Året 1750; Börje Bengtsson, pigan Britta, drängarna Per och Jakob. Johan Gummesson, drängen Sven, pigorna Maria, Karin och Bengta. Anders? Eskilsson (anteckning dräng och sjudare)

 

Nästa husförhörslängd är över åren 1751-1770 står följande listade, dock är stora delar av sidorna överstrukna, överkryssade och svårlästa;

Börje Bengtsson född 1704

hustrun Kerstin Persdotter född 1711

dottern Elisabeth född 1738

dottern Maria född 1741. Se mer om henne längre ner.

sonen Håkan född 1743

dottern Martha född 1747

 

Johan Gudmundsson född 1718?

hustrun Karin Börjesdotter född 1734 (dotter till Börje och Kerstin ovan)

dottern Bengta född 1743 (bör vara dotter i från Johans första äktenskap)

dottern Kerstin född 1750

sonen Johan född 1752? (senare i boken anges både 1751 och 1754)

dottern Sissa född 1761 (senare i boken anges istället 1760

dottern Ingeborg född 1764

dottern Märta född 1768

 

Gudmund Jonsson född 1680 (bör vara far till Johan ovan. Senare i boken anges födelseåret istället till 1688 och att han var änkling)

Pigan Karin Nilsdotter född 1722

Drängen Sven född 1737

Pigan Elin född 1739

Bonde Franke född 1694? med hustrun Martha född 1694. Läs mer om dem på torpet Kibboström under Björkeryd.

Pigan Karin född 1730

Pigan Ingierd född 1745

Drängen Nils född 1743?

Änklingen Jacob född 1726

Drängen Erik? född 1740

 

Jaen Persson född 1739

hustrun Maria Börjesdotter född 1741 (samma Maria som dottern till Börje och Kerstin ovan)

sonen Per Jaensson född 1764

sonen Joen född 1767

 

Pigan Bengta född 1739

Drängen Per född 1744

Pigan Elin född 1739

Drängen Sune född 1740

Pigan Gunnil Bengtsdotter född 1740

Drängen Nils Månsson född 1745

Drängen Eskil född 1745

Drängen Anders Nilsson född 1751

Pigan Martha Carlsdotter född 1745

Pigan Anna född 1739

Pigan Bengta född 1757?

Drängen Jöns Olsson född 1738

Drängen Jöns Månsson född 1747

Pigan Gunnil Jönsdotter född 1747

Pigan Elin Jönsdotter född 1752

Pigan Botil född 1745

Drängen Jöns född 1749

Drängen Jaen född 1749

 

Hurförhörslängden över åren 1772-1790;

Håkan Börjesson född 1743 (son till Börje och Kerstin)

hustrun Kerstin född 1746, överstruken och ersatt med hustrun Botil Svensdotter född 1755.

Dottern Kerstin född 1772 (se mer om henne längre ner)

Dottern Elisabeth född 1774

Dottern Kerstin född 1783

 

Med familjen står och Håkans föräldrar,  Börje Bengtsson och hans hustru Kerstin (samma som i tidigare husförhör)

 

Drängen Per född 1754

Pigan Ingierd född 1750

Drängen Carl Jonasson, inget födelseår angett

Pigan Elisabeth född 1757 (i senare delen ser det ut att stå Sunesdotter?)

Drängen Sune född 1757?

Pigan Bengta född 1766

Pigan Martha född 1769? (Kan eventuellt står 59?)

Peter Svensson född 1752

Drängen Carl född 1750

Drängen Måns Svensson född 1760

Pigan Elin född 1764

Pigan Elin 1759

 

Jon Eriksson född 1767

hustrun Kerstin född 1772 (bör vara samma som Håkans dotter ovan)

 

Pigan Anna Persdotter, inget födelseår angett. Anteckning ”se Ilatorp”.

Pigan Bengta född 1777

Gossen Olof Olsson född 1777?

Pigan Ingabor född 1762

 

Brukaren Joh. Olsson född 1748 (troligtvis förnamnet Johan)

hustrun Martha född 1755

dottern Karin född 1774

dottern Kerstin född 1777

dottern Nilla född 1780

Detta kan vara samma familj som senare bor på Häradsbäcks soldattorp. Då är fadern Johan soldat och namnen och födelseåren stämmer.

 

Johan Persson född 1739

hustrun Maria Börjesdotter född 1741

sonen Per född 1764

sonen Jon född 1767

dottern Kerstin född 1778

dottern Elisabeth född 1781

Samma familj som fanns med även i tidigare husförhör.

 

Pigan Gertrud Sunesdotter, inget födelseår angett. Anteckning ”se Björkeryd”.

Pigan Karin Håkansdotter född 1767

Pigan Sissa Johansdotter född 1771

Pigan Bengta född 1757

Pigan Elin född 1751

Pigan Kerstin Jonsdotter? född 1752

 

Änkan Karin Börjesdotter född 1734

dottern Ingabor född 1764

dottern Martha född 1768

 

Johan Bengtsson född 1750

hustrun Ingebor född 1764 (bör vara samma som dottern Ingabor ovan)

 

Jon Persson född 1759

hustrun Martha född 1768 (bör vara samma som dottern Martha ovan)

dottern Kerstin född 1785

sonen Jon född 1787

dottern Karin född 1789

 

Gossen ? Persson född 1766 (förnamnet svårläst)

Pigan Ingeborg Persdotter född 1763

Drängen Erik Henriksson född 1752

Pigan Bengta Persdotter född 1757

Pigan Ingebor född 1749

Dräng sockenskräddare? Nils Persson född 1755

Drängen Per Nilsson född 1767

 

Jon Johansson född 1754 (kan kanske vara samma som Johan ovan? I sådana fall son till Johan Gudmundsson)

hustrun Elsa Olofsdotter född 1755

sonen Johan född 1778

sonen Gumme född 1780, anteckning ”död” men inget årtal angett.

dottern Elin född 1783

sonen Gumme född 1789

 

Pigan Sissa Johansdotter född 1771

Pigan Ingaborg Persdotter född 1765? (kan detta vara samma som pigan ovan men med födelseåret 1763?)

Pigorna Martha och Botil, inga födelseår angivna för någon av dem.

Pigan Sissa Andersdotter född 1759

Pigan Elin Nilsdotter född 1763

Inhyses änkan Kerstin född 1706

 

 

Gårdarna låg vid laga skifte 1804 samlade vid vad som senare kallas Häradsbäcks gästgivaregård. Vid denna tiden turades gårdarna om att vara gästgiveri och det är därför inte enbart en gård som kallades så.

Ägare vid stor skiftet av inägorna 1804, 1/4 del vardera;

Jonas Persson (nr.1 på kartan)

Per Jeansson/Johansson (nr.2 på kartan)

Jonas Jeansson (nr.3 på kartan)

Påhl Persson (nr.4 på kartan)

Lantmäteriets historiska kartor. Gårdarna i Häradsbäck vid stor skifte på inägor 1804.

 

I husförhörslängden över åren 1789-1810 finns följande i Häradsbäck;

Då inga nedan har förnamnet Jonas som står i dokumentet om skriftet enligt ovan kan kanske några av de som heter Jon/Johan vara de som ovan står som ägare.

 

Johan Eriksson född 1767

hustrun Kerstin Håkansdotter född 1772 (dotter till Håkan Börjesson enligt tidigare husförhör ovan)

sonen Håkan född 1792

 

Pigan Karin Bengtsdotter född 1759

Brukare? Undantag Påhl Persson född 1753 (bör vara samma som Påhl som stod som ägare vid skiftet 1804). Finns en anteckning om inflyttad 1793? från Virestad men oklart om det gäller honom.

hustrun Elin Olofsdotter född 1763

dottern Märtha född 1801, död 1809.

 

Drängen Anders Carlsson född 1778. Anteckning att han var inflyttad från Virestad men inget årtal angett.

Pigan Elin Ingemarsdotter och hennes dotter Eva född 1808.

Drängen Johan? Haraldsson född 1775

Pigan Märtha Persdotter född 1770. Flyttar 1793 till Almundsryd.

Drängen Erland Larsson född 1771. Inflyttad 1793 från Angelstad.

Pigan Bengta, inget födelseår angett. Inflyttad 1793 från Virestad.

Drängen Bengt Johansson född 1773. Inflyttad 1792 från Stenbrohult.

Drängen Jöns Sunesson? Inget födelseår angett. Inflyttad 1797 från Stenbohult.

Drängen Jöns Jonsson född 1778? Inflyttad 1801 från Virestad.

Pigan Bengta Svensdotter född 1774.

Drängen Jöns Jonsson född 1776. Inflyttad 1804 från Karlshamn.

Drängen Olof Bengtsson född 1785.

Pigan Karin Andersdotter född 1781. Inflyttad 1805 från Virestad, flyttar tillbaka dit igen 1806.

Pigan Bengta Andersdotter född 1772. Flyttar till Virestad 1807.

Drängen Per Andersson född 1787. Inflyttad 1809 från Virestad, flyttar tillbaka dit igen 1810.

 

Brukaren Sven Carlsson född 1784

hustrun Bengta Larsdotter född 1781

dottern Kerstin född 1807

 

Jon Johansson född 1767. Står själv på en egen sida, överstruken.

 

Brukaren Per Johansson född 1764 (bör vara samma som den Per som står som ägare vid skiftet 1804)

hustrun Botil Svensdotter född 1778. Inflyttad 1798 från Horjeboda (Västra Torsås socken?)

sonen Jean född 1799

dottern Martha född 1801

sonen Börje född 1803

sonen Jon född 1806, död 1810.

sonen Håkan född 1810

 

Drängen Jakob Hansson född 1781

Drängen Håkan Persson född 1781

Pigan Bengta Svensdotter född 1774

Drängen Johan Bengtsson född 1777

Drängen Håkan Persson född 1782

Drängen Anders Pålsson, inget födelseår angett. Anteckning ”från Tullanäs i Thorsås” (Västra Torsås socken)

Drängen Anders Johansson född 1781

Pigan Kerstin Sunesdotter född 1790

 

Undantag Johan Persson född 1739. Anteckning ”död” inget årtal angett.

hustrun/ änkan Maria Börjesdotter född 1741.

dottern Kerstin född 1778. Flyttar 1807 till Virestads socken.

dottern Elisabeth född 1781

 

Pigan Botil Andersdotter född 1780

Pigan Elisabeth Nilsdotter född 1789

Drängen Sven Persson född 1788

Drängen Jon Johansson född 1767 (samma som Jon ovan?)

 

Jon Person född 1759

hustrun Märtha Johansdotter född 1768, anteckning ”död” inget årtal angett.

dottern Kerstin född 1785, död 1809.

sonen Johan född 1787

dottern Karin född 1789. Flyttar till Virestads socken 1802? (sista siffran svårläst).

sonen Sven född 1792

sonen Per född 1796

sonen Jon född 1799

dottern Sissa född 1801, anteckning ”död” inget årtal angett.

Jon omgift med hustrun Ingierd Persdotter född 1789

deras dotter Martha född 1810

 

Pigan Martha Svensdotter född 1792?

Pigan Ingeborg Svensdotter född 1749

Pigan Karin Månsdotter född 1765

Pigan Karin Johansdotter, inget födelseår angett.

 

Undantag Jon Johansson född 1754, död 1800.

hustrun / änkan Elsa Olofsdotter född 1755

sonen Johan född 1778. Står sen som brukare, se mer nedan. (kan han kanske vara någon av de som nämns som ägare vid skiftet ovan?)

dottern Elin född 1783

sonen Gumme född 1789

dottern Karin född 1795

 

sonen Johan står sen som brukare och gift med Britta Svensdotter född 1795.

 

Pigan Elin Johansdotter, inget födelseår angett.

Pigan Maria Pålsdotter född 1784

Pigan Sissa Bengtsdotter född 1780

Pigan Karin Svensdotter född 1776? Flyttar 1800 till Jämshögs socken.

Pigan Martha Bengtsdotter född 1791

Pigan Martha Svensdotter född 1792

Pigan Elin Persdotter född 1792

 

 

Kartan från laga skifte är dessvärre kraftigt skadad just där gårdarna var placerade. Se nedan.

Ägare vid laga skiftet 1842;

Peter/ Petter Svensson och Jon Gummesson 1/4 dels mantal (lott A på kartan nedan)

Sven Svensson 1/4 dels mantal (lott B på kartan nedan)

Per Månsson 1/2 mantal (lott C och D på kartan nedan)

I dokumenten från laga skiftet står;

”Per Månsson härvid tillkännagiver att han till sin ännu omyndiga son Per Persson ämnar upplåta den ena 1/4delen av hans halfa..”

”åbyggnaderna till Petter Svensson och hans måg innehafande 1/4 mantal att utflyttas 640 (alnar?) i sydväst från gamla bostaden till ägofiguren 415 på chartan utmärkt… ”Sven Svensson åbyggnader förblifva orubbad”

Lantmäteriets historiska kartor. Gårdarna i Häradsbäck vid lagaskifte 1842. Tyvärr kraftigt skadad.

 

Lantmäteriets historiska kartor. Generalstabskartan från 1869.