Kulturminnet Mordplatsen

under Brändetorp i G Spjutaretorps rote

För mer info läs boken Härlundamordet 1875 av Jan Mellhed. Se också mer info på Sagobygdens hemsida om Gärdslevargen. Se också Gärdslevagens koja - som är under uppbyggnad. Källeboda