Välkommen till
Härlunda torp- och bygdeinventering

Vi rekommenderar att man först läser texten under rubriken ”Om till höger på menyn. Detta gör att man får en bättre inblick i hur programmet fungerar och är uppbyggt. Här och var i programmet är ord rödmarkerade, det betyder att om man klickar på ordet så länkas man till aktuell annan plats i programmet. På så vis kan man följa personer framåt och bakåt i tiden.

Här presenteras rotar, byar, byggnader/gårdar, torp, backstugor och kulturminnen/kulturbyggnader m.m. inom Härlunda församling. Vi har också börjat lägga in kartor, bilder, ägarlängder och berättelser som har anknytning till objekten. I dagsläget finns det 505 objekt inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler. Förteckning till höger visar hur vi indelat Härlunda församling i rotar, sedan byar under rotet och under det objekten i byn. Innehållet sammanställs av Härlunda församlings hembygdsförening.

Klickar man på ett rote visas vilka byar som finns i rotet samt att kartan zoomas in och centreras på byn som gett rotet dess namn.

Klickar man sedan på en by i rotet zoomas kartan in på byn och under bynamnet visas de objekt som finns i byn samt att det kommer upp ett pop-upp fönster som också det visar objekten och eventuell text om byn.

Klickar man sedan på ett objekt så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster. Under ”läs mer om..” kommer vi att lägga in berättelser och eventuella andra upplysningar.

Symboler:

Byggnad/Gård

Torp, backstuga eller soldattorp

Kulturminne/Kulturbyggnad

Det går även att på kartan klicka på ett objekt och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges t.ex. Dala, så visas Dalanshult eller Dalatorpet. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Här kommer en lista på några av de förkortningar vi använder oss av.

RAÄ = Riksantikvarieämbetet, RA = Riksarkivet,  LHK = Lantmäteriets historiska kartor,  Hsfl. = Husförhörslängder,    Kyrkb. = Kyrkböcker,  u.ä. = utom äktenskap,  S =Son,  D = Dotter. Mtl = Mantalslängder,  Jordb. = Jordeböcker.

Vi har fortfarande många objekt att lägga in på kartan men vi har även så smått börjat lägga in vilka som bott på torpen, gårdarna, berättelser och övrig information. Mycket av denna information har vi än så länge i pärmar så saknas uppgifter om det objekt ni söker så kontakta redaktören för rotet så kan vi ge mer information.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga, ett kulturminne eller en byggnad, kontakta någon av redaktörerna under rubriken kontakt till höger i menyn. Skriv gärna en kommentar i gästboken om vår torpinventering som finns på Härlunda Hembygdsförenings hemsida.