Välkommen till
Härlunda torpinventering

Här presenteras rotar, intressanta byggnader, torp, backstugor och kulturminnen m.m. inom Härlunda församling. I dagsläget finns det 266 objekt inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler. Förteckning till höger visar hur vi indelat Härlunda församling i rotar, sedan byar under rotet och under det objekten i byn. Innehållet sammanställs av Härlunda församlings hembygdsförening.

Klickar man på en rote visas vilka byar som finns i rotet samt att kartan zoomas in och centreras på byn som gett rotet dess namn.

Klickar man sedan på en by i rotet zoomas kartan in på byn och under bynamnet visas de objekt som finns i byn samt att det kommer upp ett pop-upp fönster som också det visar objekten och eventuell text om byn.

Klickar man sedan på ett objekt så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster. Under ”läs mer om..” kommer vi att lägga in vilka som ev. bott på objektet eller andra upplysningar och berättelser.

Symboler:
Intressanta byggnader      Torp, backstuga eller soldattorp      Kulturminne

Det går även att på kartan klicka på ett objekt och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges t.ex. Dala, så visas Dalahemmet eller Dalatorpet. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Här kommer en lista på några av de förkortningar vi använder oss av.

RAÄ = Riksantikvarieämbetet,  LHK = Lantmäteriets historiska kartor,  Husf.l = Husförhörslängder,    Kyrkb. = Kyrkböcker

Under våren 2023 arbetar vi med att lägga in objekten på kartan och till hösten ska vi börja med att lägga in vilka som bott på torpen, berättelser och övrig information. Mycket av denna information har vi än så länge i pärmar så kontakta redaktören för rotet så kan vi ge mer information.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga, ett kulturminne eller en byggnad, kontakta någon av redaktörerna under rubriken ”kontakt” till höger i menyn eller skriv en kommentar i gästboken på Härlunda Hembygdsförenings hemsida.