Byggnaden Verahult 1:8 (Emilas)

under Verahult i C Slätthults rote