Kulturminnet Lintork

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Lintork, s.k. snugga , bestående av en kallmurad, rektangulär stenram, ca 3x1 m (NNV-SSÖ) med 0,2l-1 m h sidor. Anläggningen är belägen i V delen av en ca 4x3 (ÖNÖ-VSV) m st urgrävning i moränkullen.