Kulturminnet Linbasta Snugga

under Krampamåla i G Spjutaretorps rote

Linbasta eller "snugga" i Krampamåla