Kulturminnet Förvaringsgrop

under Ilagölsmåla (Ellagölsmåla) i C Slätthults rote