Kulturminnet Tjärränna 2

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 10 m l (NV-SÖ), 1-2 m br, avsmalnande vid ändarna och intill 1 m dj. Flankeras av vallar , 1-2 m br och intill 0,3 m h. I NV änden en uppmurad bröstning, 0,2 m h av 0,3-0,6 m st stenar. 1 m NV om denna är en uppsamlingsgrop ca 1 m st och 0,5 m dj.