Kulturminnet Källargrund

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrund, närmast rund, 2,5 m diam, med ca 1 m h kallmurade väggar, ingrävd i vacke. Ingång i Ö med 3 m l svale. Linbastu?