Skylt finns

Torpet Karlsnäs

Torpet Karlsnäs

under Bromåla i C Slätthults rote

Skylt finns

Torpet Karlsnäs

Detta torp, under Bromåla 1:9, nybyggdes 1834. De första som flyttade in var den då 24-årige drängen Gumme Carlsson från Långhult tillsammans med hustrun Sissa Jönsdotter från Glimåkra och deras nyfödde son Nils. Gummes föräldrar Carl Mattisson och Elin Nilsdotter var vid samma tid boende i backstugan Jonstorp, vars geografiska läge troligtvis var nästgårds till Karlsnäs.

Familjen får ytterligare tre barn, Hanna, Bengta och Ingrid som växer upp på torpet. När sonen Nils 1858 gifter sig med Christina Johansdotter från Västra Torsås bor även de i Karlsnäs i två år innan de bosätter sig i backstugan Svanåsen i Torbjörnahult. Hustrun Sissa dör 1860 i vattusot och två år senare gifter Gumme om sig med Martha Carlsdotter från Västra Torsås.

Gumme och Martha tar hand om ett barnhusbarn, Emma Elisabeth Johannisson, född 16 augusti 1863 i Göteborg (Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet passerade många barn Allmänna barnhuset. De tog emot barn och placerade dem sedan i fosterhem runt om i landet). 

1875 utvandrar sonen Nils med hustrun Christina till Amerika och då flyttar Gumme och Martha till backstugan Svanåsen. Emma Elisabeth flyttar med Gumme och Martha till backstugan Svanåsen. Efter år 1875 verkar inga personer bott i torpet Karlsnäs. Nils och Christina återvänder till hembygden efter ett trettiotal år i Amerika. Christina dör 1912 och ”farmaren från Amerika” dör 1915 i Jakobsdal i Hårdahult.

Lämningarna efter torpet består enligt Riksantikvarieämbetet av en boningsgrund, en ekonomibyggnadsgrund, en källargrop och en rotfruktsgrop. Inom området finns även röjningsrösen och stengärdesgårdar. Torpet har legat högt ute på ett näs med utsikt över den stora Godhultsmyren i väster. Idag är platsen mycket vacker med många röjningsrösen i enbackarna. Se bilder.

Boende i torpet Karlsnäs

1834-1875

Gumme Carlsson. Född 4 januari 1810 i Långhult, Härlunda (G). Död 14 januari 1895 i backstugan Svanåsen, Torbjörnahult, Härlunda (G).

Sissa Jönsdotter. Född 1805 i Glimåkra. Död 13 apr 1860 i Karlsnäs, Bromåla, Härlunda (G). Första hustrun.

Martha Carlsdotter. Född 21 januari 1818 i Västra Torsås (G). Död 15 november 1899 i Hårdaslätt, Hårdahult, Härlunda (G). 2:a hustrun

Barn

S: Nils Gummesson. Född 20 januari 1834 i Näsum (L). Död 3 september 1915 i Jakobsdal, Hårdahult, Härlunda (G).

Hans hustru: Christina Johansdotter. Född 14 maj 1837 i Västra Torsås (G). Död 17 april 1912 i Jakobsdal, Hårdahult, Härlunda (G).

D: Hanna Gummesdotter. Född 2 december 1836 i Karlsnäs, Bromåla, Härlunda (G).

D: Bengta Gummesdotter. Född 16 september 1839 i Karlsnäs, Bromåla, Härlunda (G).

D: Ingrid Gummesdotter. Född 24 mars 1848 i Karlsnäs, Bromåla, Härlunda (G).

Barnhusbarn Emma Johannisson. Född 16 augusti 1863 i Göteborg (O).

Källa: RA, RAÄ-fornsök och LHK.