Kulturminnet Vilosten

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

[caption id="attachment_5714" align="alignnone" width="300"] Vilosten utmed gamla kyrkvägen. RAÄ[/caption] Även kallad "pustesten" utmed den gamla kyrkvägen. På stenens ovansida finns följande inskription: 1798, PNS, PSS, SIS, SMS.