Torpet Låkhult- Lilla Härlenäs

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg under det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Flera torp har hetat Härlenäs (se tex Härlenäs under Sänneshult. Det finns också ett Härlenäs under Godhult i husförhörslängderna som utskift till Virestad) men detta låg under Låkhult. Under Låkhult fanns även ett torp enbart kallat Härlenäs vid samma tid. Namnet Lilla Härlenäs dyker upp i Virestads sockens husförhörslängd i boken över åren 1896-1906. Torpet ska ha legat bakom nuvarande bostadshus och avstyckades från gården 1928 enligt Lantmäteriets historiska kartor.   Boende ca. 1897-> Sven Johan Persson född 1867, Härlunda. Inflyttad från torpet Perstorp under Sänneshult runt 1897 (sista siffran svårläst) hustrun Hilma Odéa Lantz född 1863, Tanum Göteborgs län. Flyttade in därifrån 1904. sonen Axel Waldemar Persson född 1903, Tanum Göteborgs län Hustruns dotter, Ellen Wilhelmina Lantz född 1898, Tanum. Hon flyttar 1910 och sen igen 1921 till Härlunda socken. 1914 står att hon flyttade till Karlshamn. Vet inte när hon kom tillbaka men hon bor senare på Kilen under Vashult.   [caption id="attachment_8344" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Avsöndringen av Lilla Härlenäs från huvudgården.[/caption]   [caption id="attachment_8936" align="alignnone" width="300"] Bild från boken Svensk bebyggelse från 1952.[/caption]