Torpet Låkhult- Lilla Härlenäs

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg under det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Ibland bara kallat Härlenäs samma som ett annat torp Härlenäs men det under Sänneshult och detta låg under Låkhult. Torpet ska ha legat bakom nuvarande bostadshus och avstyckades från gården 1928.