Kulturminnet Tjoilna (källan)

under C7 Verahult i C Slätthults rote

Gammal vattenkälla söder om torpet Hessleholm. Förr benämnd "Tjoilna" (källan).