Kulturminnet Tjärränna 5

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 12 m l (NNV-SSÖ), ca 2 m br och 0,5 m dj. Längs sidorna vallar, ca 2 m br och intill 0,3 m h. Omedelbart S om anläggningen är en uppsamlingsgrop, 1,5 m st och 0,3 m dj.