Torpet Grönadahl (Birte-Kalles)

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg på det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Husförhören som vi letat i är alltså både från Virestad och Härlunda socken. I folkmun även kallats "Birte-Kalles" Första gången som namnet Grönadahl dyker upp är i husförhörslängden för Virestads socken är i boken över åren 1876-1880.   Boende 1879-> Inflyttade 1879 från torpet Ängaholm under Skeppshult, Virestad socken; Skräddaren Karl Jonsson född 1845, Härlunda, Född på gården Häradsbäck son till Jon Gudmundsson och Britta Petersdotter. hustrun Ingrid Jonasdotter född 1849, Virestad sonen Johan Emil född 1875, Virestad. Flyttar till Asarum 1900. sonen Karl Wilhelm född 1878, Virestad. Emigrerar till Amerika 1902. Kommer tillbaka igen 1903, se nedan. sonen Axel född 1880, Virestad. Död 1911 sonen Hilding Ansgarius född 1885, Virestad. Byggmästare. sonen Ernst Julius Karlsson född 1882, Virestad. Skräddare och sedan ägare. Emigrerar till Amerika 1904 och igen 1925, tillbaka 1928. dottern Jenny Sofia född 1887, Virestad. Flyttar 1908 till Danmark dottern Betty Alfrida född 1890, Virestad. Flyttar 1910 till Amerika. dottern Ester Linnea Karlsson (senare Petersson) född 1892, Virestad fostersonen Henry Waldemar Karlsson född 1904, Karlshamn. Jordbruksarbetare. Antecknat att han var son till Karl Wilhelm ovan. Flyttar 1927 till Trekanten under Häradsbäck tillsammans med; hustrun Gulli Althea (född Löfstedt) född 1903, Härlunda och dottern May Ingeborg född 1927, Härlunda   -Hilding Ansgarius står sen boende här med sin familj; hustrun Gerda Elvira Hultqvist född 1892, Virestad, Inflyttad 1912 från Barkhult, Virestad socken. sonen Karl Torsten Sigfrid född 1912, Virestad dottern Anna Lisa född 1913, Virestad De flyttar ut 1916.   -Ester Linnea bor här som änka med sina två barn; sonen Lennart född 1916, Virestad dottern Elsa Maria född 1920, Virestad De har också bott på Trekanten under Häradsbäck. Då står Ester Linnea som telefonföreståndare och änkan efter Johan Vilhelm Pettersson.   -Ernst Julius står som lägenhetsägare och bor här med sin hustru Elsa Augusta Katarina Olsson född 1883, Stockholm.   -Karl Wilhelm står ett slag också som skräddare och boende här med sin familj; hustrun Ida Matilda Fredriksdotter Broms född 1883, Almundsryd. Sömmerska. hennes dotter Alice Kristina född 1903, födelseort oläslig. De flyttar till Karlshamn 1903. Vet inte vad som hände med Karl Vilhelms familj men de är inte med när han 1921 flyttar in på Trekanten under Häradsbäck. Då kommer han från Amerika med en ny hustru. De  flyttar senare tillbaka till både Karlshamn och Amerika.   Inhyses är; Jonas Jönsson född 1855, Härlunda. Bagare. hustrun Ingrid Bengtsdotter född 1867, Västra Torsås deras dotter Eleonora född 1896, Virestad. änklingen Gustav Jonsson född 1836, Häradsbäck Härlunda. Flyttade in 1909 från Amerika. Bror till Karl Jonsson ovan och har tidigare bott på Härlenäs under Låkhult.   [caption id="attachment_8983" align="alignnone" width="300"] Bild från boken Svensk bebyggelse från 1952.[/caption]