Torpet Grönadahl

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg på det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. I folkmun även kallats "Birte-Kalles"