Torpet Björnön

under Björnhult i F Husjönäss rote

Vekastället.