Torpet Femlingebacken (Sumpatorpet)

under Vashult i D Vashults rote

Skylt finns. Även kallats för Sumpatorpet. Första gången som namnet Femlingebacken dyker upp i husförhörslängden i Härlunda socken är i boken över åren 1881-1893. Då står det "backstugan Sjöbacken", namnet Sjöbacken är överstykt och ersatt med Femlingebacken. Om det beror på felskrivning eller om stugan bytt namn är oklart men namnet Femlingebacken fortsätter användas och Sjöbacken har jag inte kunnat hittar varken innan eller efter detta. Dock finns ett torp kallat "Sjötorpet" vid laga skifte i Vashult som på kartan ser ut att vara på samma plats som det som sen kallas Femlingebacken. Namnet Sjötorpet finns inte med i något husförhör. Se kartan längst ner på sidan. I dokumenten från laga skifte står att en Magnus Andersson är innehavare av Sjötorpet och ska få vederlag i annan jord inom Vashults norra gårds ägor på sk. "Fållatorpet". Denna Magnus bör vara samma som Måns Andersson nedan.   Boende ca. 1859-1875 på vad som bara kallas "backstugan" under Vashult; Inflyttade 1859 från en backstuga under Torbjörahult; Måns Andersson född 1828 i Örkened hustrun Johanna Nilsdotter född 1827 i Härlunda sonen Peter född 1856, Härlunda sonen Johan född 1858, Härlunda dottern Kristina född 1860, Härlunda dottern Emma född 1862, Härlunda Familjen flyttade till Knoxhult 1875. Kommer tillbaka till Vashult 1879 men då till torpet Fållen.   Boende 1879-1904 på vad som först kallas enbart "backstugan" under Vashult, senare Femlingebacken; Inflyttade från Virestad socken 1879; Magnus Svensson född 1806 i Almundsryd socken, avled 1887. hustrun Britta Jönsdotter född 1835 i Virestad socken. Avled 1901. Britta gifter om sig med Bengt Jönsson född 1822 i Härlunda. Inflyttad 1889, flyttade till Trolleboda 1904 och avled 1908. Med dem bor också änkan Elin Bengtsdotter född 1818 i Virestad socken. Inflyttad 1892. I husförhörslängden över åren 1876-1880 bor Magnus och Britta också under Vashult men då står endast "backstuga" men troligtvis rör det sig om samma stuga bara att den ännu inte fått något namn. Det står också "brukas av Måns Andersson i Knoxhult". Det bör därför röra sig om samma backstuga som Måns Andersson (ovan) bodde med sin familj eftersom de flyttade härifrån till just Knoxhult.   Efter att Bengt flyttat ut 1904 är namnet Femlingebacken överstukit i kyrkboken och sedan försvinner namnet helt.   [caption id="attachment_8555" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. "Sjötorpet" vid Vashults laga skifte år 1872. Här benämnt bla med nummer 178-182 och 1296 för gårdsplan med tomt. Sjötorpet kallas endast så i detta dokument ej i kyrkböckerna. Platser ser ut att vara samma som för det hus som senare kallas Femlingebacken.[/caption]   [caption id="attachment_8577" align="alignnone" width="300"] Femlingebacken torpskylt, mars 2024.[/caption]   [caption id="attachment_8578" align="alignnone" width="300"] Femlingebacken torpruin, mars 2024.[/caption]