Torpet Femlingebacken

under Vashult i D Vashults rote

Även kallats för Sumpatorpet. Första gången som namnet Femlingebacken dyker upp i husförhörslängden i Härlunda socken är i boken över åren 1881-1893. Då står det backstugan Sjöbacken, namnet Sjöbacken är överstykt och ersatt med Femlingebacken. Om det beror på felskrivning eller om stugan bytt namn är oklart men namnet Femlingebacken fortsätter användas och Sjöbacken har jag inte kunnat hittar varken innan eller efter detta. De som då bor här var: Magnus Svensson född 1806 i Almundsryd socken, avled 1887 och hans namn är ersatt med Bengt Jönsson född 1822 i Härlunda (inflyttad 1889, flyttade till Trolleboda 1904 och avled 1908) hustrun Britta Jönsdotter född 1835 i Virestad socken (änka efter Magnus och omgift med Bengt. Avled 1901). Med dem bor också änkan Elin Bengtsdotter född 1818 i Virestad socken (inflyttad 1892). I tidigare husförhörslängd över åren 1876-1880 bor Magnus och Britta också under Vashult men då står endast "backstuga" men troligtvis rör det sig om samma stuga bara att den ännu inte fått något namn. De flyttade in från Virestad socken 1879. Det står också "brukas av Måns Andersson i Knoxhult". Det kan därför röra sig om samma backstuga som en Måns Svensson bodde med sin familj för de ska sedan ha flyttat till just Knoxhult. Den familjen såg då ut såhär i tidigare husförhör: Måns Svensson född 1828 i Örkened hustrun Johanna Nilsdotter född 1827 i Härlunda sonen Peter född 1856, Härlunda sonen Johan född 1858, Härlunda dottern Kristina född 1860, Härlunda dottern Emma född 1862, Härlunda Familjen utflyttade till Knoxhult 1875.   Efter att Bengt flyttat ut 1904 är namnet Femlingebacken överstukit i kyrkboken och sedan försvinner namnet helt.